Banner for disse sidene

Frisianus: Gerhard Munthes ideer om en skrift i norsk middelaldertradisjon, virkeliggjort for PC og Mac

Under arbeidet med historien om Gerhard Munthe og hans middelalder-skrifttype, kunne jeg ikke motstå fristelsen til å lage en anvendbar font (skrifttype) basert på hans ideer. Etter Klingspor-støperiets «Muntheschrift» og Fabritius-trykkeriets «Fabritius-skriften», er dette det tredje forsøket.

Med dagens personlige datamaskiner og programmer for fontdesign, er det blitt både mye enklere og billigere å produsere fonter enn tidligere. Likevel innebærer det fortsatt en betydelig innsats. Så hva var grunnen til å virkeliggjøre Munthes tanker?

Munthes arbeid representerer - også i internasjonal sammenheng - et unikt prosjekt: å gjøre kalligrafisk gotisk håndskrift om til typer. (Om ikke dette er sant i dag, så var det sant den gang, med tanke på at hans bokstaver skulle virkeliggjøres i stål og bly.) Han ville gjenskape de rikt dekorerte manuskriptene i boktrykk. Det betyr å lage et stort antall alternative tegn, som skal gjenspeile den variasjonen enhver håndskrift har (i motsetning til typografisk sats). For å skape et middelalderpreg laget Munthe også en egen serie med særpregete store bokstaver, som han kalte «ornerte». De er utsmykket med blomstrende utløpere, slik initialer (de innledende bokstaver) i middelalderhåndskriftene ofte var.

Til sammen betyr dette et stort antall tegn. For å kunne ha tilgjengelig alle disse, måtte mange tegn plasseres i en egen font («spesial»-varianten).

Jeg har laget min versjon av Munthes skrift. Dilemmaet var å både realisere Munthes tanker og å tilpasse dem til realistisk bruk. Noen av hans tegn måtte forkastes eller justeres. Og fordi hans arbeid ikke ble fullført, måtte mange nye tegn tilføyes. (Mange av disse tegnene var heller ikke aktuelle på hans tid - f.eks. alfakrøllen @!)

Skriften, som jeg har kalt «Frisianus» (etter middelalderhåndskriftet Codex Frisianus, som var en av Munthes modeller for skriften i Draumkvede-utgivelsen), har vært i salg fra 1995. For å etterkomme ønsker fra brukere av skriften, ble en ny versjon ferdig i 1996. Bl.a. ble et nytt sett tall inkludert.

Frisianus er tilgjengelig i PostScript og TrueType-format, for både Macintosh og PC. Den består av to varianter (regular og spesial). Den forhandles av Luth & Co, Pb. 20 Kalbakken, N-0901 Oslo T: (+47) 22 25 48 20, og koster kr 800,-. Sammen med fonten på diskett vil kjøperne få en to siders rettledning om hvordan utnytte Frisianus på best mulig måte.

Skriften har blitt møtt med stor interesse av skriftinteresserte, og er blitt anvendt av grafisk bransje, aviser, forlag, reklamebyråer og designere til flere formål. Bl.a. er den blitt brukt i titler og kapittel-overskrifter i bøker, i annonser, til julekort, til akevitt-etiketter og oste-emballasje. Den er også blitt hugget ut i stein! Den kan åpenbart brukes til å skape et historisk uttrykk. Tidsmessig tilhører den tidlig middelalder. Den oser av tradisjoner og gir mange kanskje et «norsk» inntrykk. Den knytter iallfall an til norsk grafisk historie.

Hvis man utnytter skriftens alternative bokstaver og de dekorative versalene (de store bokstavene) kan man skape vakre ordbilder. Skriften krever nemlig omsorgsfull behandling, for å oppnå en tilfredsstillende form.

Jeg har laget en oversikt over alle spesialtegnene i Frisianus, noe som nesten er nødvendig å ha tilgang til når man bruker skriften, hvis man på en praktisk måte skal kunne gjøre de rette valgene. Den er i PDF-format, og finnes både i en versjon for Macintosh og en versjon for PC. Man trenger Acrobat-programvare, f.eks. den gratis Acrobat Reader, for å åpne dokumentet.

Jeg har også laget en side med råd og vink om hvordan skriften kan utnyttes best mulig. Lykke til!

English summary

While doing my research on the Draumkvæde typeface, I designed and digitised «Frisianus», my own interpretation of Munthes letterforms. It is available both for Mac and PC, in PostScript as well as TrueType format. It exists in two variant fonts, which together have a great number of characters, sufficiant also for Icelandic, Lappish, Old Norse and Old English text. Frisianus has been surprisingly well received and has been used in books, advertisments, packaging etc. It is marketed by the Norwegian font supplier Luth & Co, Pb. 20 Kalbakken, N-0901 Oslo T: (+47) 22 25 48 20.

Sist oppdatert: 2010-03-11

Tilbake til hovedsiden

Eksempler på bruk av Frisianus Eksempler på bruk av Frisianus. De ornerte versalene er dekorative, og de er viktige for å gi teksten et middelalder-uttrykk. Her er også brukt flere av de alternative tegnene, bl.a. lav «d» i Lavransdatter, bred «j» i jul, og bred «f» i folkeviser.

En annonse og en
 oste-emballasje der Frisianus er brukt To gode anvendelser av Frisianus. På alle Tines brunoster er Frisianus brukt i ostenavnet. Annonsen for Kværners Åsgard-plattform sto over en hel side i Aftenposten 7. februar 1997, som én i en serie av annonser som alle brukte Frisianus. Byrå: JBR.

Bryggeriet «Mimirs Brunn» brygger øl og mjød i «norsk sagastil», og bruker flittig Frisianus som skrift til sine flasker. Dette er en flaske mjød og en flaske juleøl. Se teksten i Frisianus i stor versjon her (51K).

Dette er et av versene i Gerhard Munthes «Draumkvæde» (1904), utgangspunktet for hans skriftprosjekt.

Plasser musa over illustrasjonen ovenfor, og se en sammenligning av Munthes skrift og Frisianus. Varighet: 11,5 sek.

Link til Acrobat Reader


FRISIANUS 15 ÅR 2009
Se ni kommenterte eksempler på bruk av Frisianus her.

Noen av tegnene i Frisianus