SISTE PÅ TYPOGRAFI I NORGE
Det Steenske Bogtrykkeri i 1879
Til feiringen av sitt 50-års jubileum i 1879 utga Det Steenske Bogtrykkeri i Christiania et xylografisk trykk med ni bilder fra firmaets avdelinger. Først nylig er ettertida blitt kjent med denne sjeldne og svært interessante dokumentasjonen av forholdene i Norges største boktrykkeri. ->Mer (03.02.2018)

Typograf Olav Bergenn: fag og fagorganisasjon

Olav Bergenns liv (1853—1896) spente fra sju år som vandrende svenn i Tyskland, leder av Den typografiske forenings dramatiske streik i 1889, utgiver av et fagteknisk blad for de grafiske fag, til forfatter av skuespillet «Den nye tid». Her er to nekrologer som belyser hans altfor korte liv. ->Mer (16.01.2018)

Lærebøker om typografi og trykk på nettet

Det er mange flotte, moderne bøker om typografi, skrift og grafisk design til salgs i bokhandelen. Men prinsippene for vakker og funksjonell typografi har ikke alltid vært som i dag. For den dedikerte typograf og designer kan det være lærerikt å studere hvordan man gjorde tingene før. Mange eldre lærebøker er fritt tilgjengelige på nettet. ->Mer (15.10.2017)

Skrifthistorien med sentrum i Roma

Øyvin Rannems Bokstavene i historien knytter bokstavformenes utvikling til den generelle historien, med en tydelig geografisk forankring i Roma. Forfatteren tar oss gjennom keisertida, den tidlige kristne perioden, barokken – fram til den fascistiske perioden. Og boka er et flott grafisk produkt. ->Mer (22.08.2017)

Typografisk utstyr 1800–1850 i perspektiv

Norsk boktrykk gikk fra en nøktern, klassisistisk typografi rundt år 1800 til en mer uttrykksfull og ofte romantisk form mot år 1850. Dette ble muliggjort av et rikere tilbud fra skriftstøperiene. Artikkelen viser stilutviklingen helt fra de første norske boktrykkerne, og ser også på antikvaskriftens framgang i perioden. ->Mer (12.06.2017)

Sist revidert 03.02.2018

SETT OG NOTERT

ACROSS THE WIRE
Under denne tittelen ble et typografisk forskningsprosjekt ved Kunsthøgskolen i Oslo presentert med en interessant utstilling i januar 2018.

Med utgangspunkt i eksempler hentet fra eldre skriftkataloger i skolens typografiarkiv, har man utforsket «spaces in between letters as a fundamental element in the design and perception of (typographic) letterforms. The inverted process in the drawing, routing and cutting of these negative shapes reveals an often overlooked aspect of the reading activity.» (Fra utstillingsinformasjonen.)

Resultatet er svært originale og interessante, ja også vakre bokstavformer og sammenstillinger.

R i forskjellige variasjoner

Bokstavene er blitt produsert både digitalt og analogt. De foreligger altså fysisk for boktrykk – nærmest som typer, men som følge av bokstavenes negative uttrykk og åpne form vertikalt må de settes sammen av to, tre eller fire objekter. Den friheten dette gir gjennom den fleksible plasseringen av bokstavdelene til å variere bredden på bokstavene, gir mulighet for forbløffende bokstavvariasjoner.

I eksemplet over ser vi tre R-er variert med de tre objektene den negative bokstaven består av.

across the wire på veggenUtstillingen er avsluttet, men det er å håpe at det vil bli laget en dokumentasjon av tankene bak og om arbeidet og resultatet.

Det er førsteamanuensis Maziar Raein, stipendiat Ane Thon Knutsen og skriftdesigner og timelærer Ellmer Stefan som har gjennomført prosjektet, i samarbeid med to britiske læresteder.

(15.01.2018)

Tidligere notiser fra «Sett og notert» her.

5