Banner for disse sidene


SØKELYS PÅ TEKSTJUSTERING

Innstilling av ordmellomrommene
ved tekstjustering i Quark XPress og
Adobe InDesign

Av Torbjørn Eng

Justeringsinnstillingene i Quark og InDesign stiller ikke inn ordmellomrommene i forhold til gefirten, slik jeg har redegjort for i artikkelen om ordmellomrom. De bruker i stedet ordmellomrommets bredde slik det er definert i den enkelte font som utgangspunkt. Dette ordmellomrommet er et eget tegn i fonten («space») og har en egen breddeverdi. Ordmellomrommene stilles inn som en prosentdel av denne.

Fontens «space» er definert av den eller de som laget fonten. Microsofts Times New Roman har «space» definert til 512/2048, altså nøyaktig 1/4-dels gefirt, mens det i den brede skriften Verdana er 720/2048-deler. Den er altså varierende fra font til font.

Vi må tro at bredden av «space»-tegnet er i samsvar med fontens karakter av å være smal, normal eller brei, slik at den samme prosentdel av denne vil være noenlunde anvendbar for de fleste fonter.

Ordmellomrommets nøyaktige breddeverdi (bredden av «space») er ikke umiddelbart tilgjengelig for brukerne. Også bredden av bokstaven «i» hadde det vært nyttig å finne ut av, fordi det regnes som det ideelle ordmellomrommet.

Ved å åpne fonten i fontdesign-programmer som Fontographer og FontLab kan man lese ut breddeverdien på tegnene. Men i praksis vil det være enklere å sette noen sammenlignbare testlinjer, der man veksler på å bruke ordmellomrom og «i», for slik å få et inntrykk av hvordan ordmellomrommet er definert.

Til enklere arbeider kan man begynne med en innstilling man vet oftest fungerer greit. Følgende «formel» er jeg tilfreds med: Minimum ordmellomrom 70%, optimalt ordmellomrom 90%, maksimalt ordmellomrom 130%. Den gir temmelig små ordmellomrom.

Men til sjuende og sist er det øyet som bestemmer. Lag noen tester, og velg det som ser best ut.

Jeg har laget to forslag til hvordan justeringsinnstillingene kan stilles inn for Adobe InDesign og QuarkXPress. Men det er også andre momenter som har stor betydning for justeringen, – da særlig innstillingene for orddeling.


Mine anbefalte innstillinger i Quark XPress.

English summary

This article informs about how Quark XPress and Adobe InDesign define the word space, and gives a recommendation on how the justification settings of these two applications should be defined.

Publisert første gang 2007-01-02.

Sist oppdatert 2007-05-07.

Tilbake til samlesida om tekstjustering

Tilbake til hovedsida