Banner for disse sidene


Boktrykker Arthur Nelsons vei gjennom stilhistorien

Arthur Nelsons (1878-1957) faglige virke fra slutten av 1800-tallet fram til siste verdenskrig var svært allsidig, og gjør ham til en av de mest interessante boktrykkerne i norsk grafisk historie.

Etter min mening er han - sammen med Hermann August Scheibler ved Fabritius (1854-1929) og Max Rich. Kirste ved Kirstes boktrykkeri (1873-1948) - den som i kraft i sitt faglige engasjement har betydd mest for norsk boktrykk.

Arthur Nelson gikk veien fra den såkalte «frie retning» på slutten av 1800-tallet til amerikansk klassisk typografi på begynnelsen av 1900-tallet. Tilbake i Norge arbeidet han for en klassisk retning i norsk typografi – i motsetning til en nasjonal stil, som mange ønsket. Deretter formidlet han prinsippene for den funksjonalistiske «nye typografien» i sitt eget fagtidsskrift.

Disse stilhistoriske brytningene er interessante for alle som er interessert i de grafiske fagenes fortid og nåtid.

I artikkelserien «Boktrykker Arthur Nelsons vei gjennom stilhistorien» blir hele hans faglige virke klarlagt, med hovedvekt på hans rolle under den nye typografiens framvekst. Den ble først publisert i Norsk Grafia, organ for Norsk Grafisk Forbund i 2005.

«Fra 'den frie retning' til klassisk typografi»
(Norsk Grafia nr. 05-2005)
«Den første modernist i norsk grafisk bransje»
(Norsk Grafia nr. 06-2005)

For en kortere innføring i Arthur Nelsons rolle under modernismens framvekst i norsk boktrykk henviser jeg til min tidligere artikkelserie «Den nye typografiens gjennombrudd i Norge 1-3». Dette var første gang Nelson ble gjenstand for historisk oppmerksomhet.

Til hovedsida

English summary

Throughout his career the Norwegian printer Arthur Nelson (Nielsen) (1878-1957) worked in many different esthetic styles. Whilst an apprentice in the prominent Fabritius printing house in Kristiania (Oslo) he practised the eclectic, artistic typography of the 1890s. He then spent more than 15 years in America. Whilst working for the trade magazine American Printer in New York, he was strongly influenced by the Caslon-based classical typographic revival in America in the beginning of the 20th century. Returning to Norway i 1920 he first advocated this style, contrary to other printers who favoured striving for a national style in Norwegian printing. Publishing his own trade magazine «Norsk trykk» between 1927 and 1935, he worked for improving the quality of Norwegian printing. During these years he was, as the first Norwegian printer, the leading spokesman for The new typography (=modernism in printing) in Norway. He was, in my view, one of the most influential Norwegian printers.

Arthur Nelson.


Et Nelson-arbeid i den nye typografiens formspråk.

Nelson utga sitt eget fagtidsskrift mellom 1927 og 1935.

Publisert første gang november 2005.
Sist oppdatert 2006-10-02

Tilbake til hovedsida