HISTORIE
Jakob Rask Arnesen er gått bort
Wergeland, boktrykkerne og bøkene
Munthes Draumkvæde (1904)
Typografiforfatteren Edv. B. Devold
Skriftskjæreren John H. Budalsplads
Funksjonalisten Arthur Nelson
Den nye typografien i Norge
Den ukjente Fabritius-skriften
Skrifttegneren Gerhard Munthe
Kilder til norsk grafisk historie

SKRIFT
Oslofonten på skilt og fortau
Frisianus: digital norsk gotisk skrift
Skrifter for norsk
En norsk skrifttype-kronologi
Skriftgalleri
Fagterminologi: fonter/skrifter?

TYPOGRAFI
Kritisk lys på Adobes glyph scaling
Justering av typografisk tekst
Ordmellomrom i typografien
Bilnummerskilt med problemer
Sitattegn i typografien
Det glemte forklaringstegnet

EKSTERNE LENKER
Fontblogg
Typebase
Typografi.no
Korrekturavdelingen
Typographer
Typophile
ATypI
Typographica
Creativepro
Letterexchange
Christopher Haanes
Prepressure
Luths FontFredag
NBBS
Typography.com (H&FJ)
Typefoundry blog
-> FLERE


TYPOGRAFI  I NORGE
ønsker å kaste lys over norsk grafisk historie. I tillegg vil det legges ut materiale av interesse for dyrkere av skrift og typografi.

IN ENGLISH
These pages are dedicated to exploring Norwegian printing history, as well as typefaces and typography in general. Most articles have an English summary at the end.

ANSVARLIG
Typograf
Torbjørn Eng. Kommentarer til disse sidene tas imot med takk!

TYPOGRAFI I NORGE
Anno 2000–

Skriftgalleri

Knapp for ø-galleri

Den (typo)grafiske Ø
Om svenske ö-er, om pikseldefinerte ø-er, om 1300-talls ø-er, om Futuras ø-er uten strek gjennom øyet, om ø-er med en for lang skråstrek, om skråstreker som knekker... og om ø-er som denne! ->Mer

Knapp for Frisianus-galleri

Frisianus 15 år
Noen kommenterte eksempler på bruk av skrifttypen Frisianus, fra de 15 åra den har vært på markedet. Responsen på en norsk, gotisk middelalderskrift har vært større en forventet. ->Mer

Å i Linotypes skrift Aster, i blytida

Den typografiske Å
Den «nordiske» bokstaven Å/å byr på særlige typografiske problemer, både av praktisk og estetisk art. Men disse problemene stimulerer også til kreativ oppfinnsomhet. ->Mer

Utsnitt av gravstøtte på Vår frelsers gravlund

Skrift på kirkegården
Vår Frelsers gravlund i Oslo, sør for Gamle Aker kirke, ble innviet i 1808. Her er det mange gamle gravsteder, og mange kjente kvinner og menn ligger begravet her. Skriftinteresserte kan finne mye å gledes og forundres over. ->Mer

Utsnitt av skrift på Norsk folkemuseum

Skrift på bygninger i Oslo
Oslo er en relativt ung by, men har likevel en betydelig arkitekturhistorie. Og iblant er bygningene prydet med skrift. Det er mye skriftinteresserte kan glede seg over hvis man retter blikket litt opp. ->Mer
Første gang publisert 09.11.2008
Sist oppdatert 16.08.2010