TYPOGRAFI  I NORGE
ønsker å kaste lys over norsk grafisk historie. I tillegg vil det legges ut materiale av interesse for dyrkere av skrift og typografi.

IN ENGLISH
These pages are dedicated to exploring Norwegian printing history, as well as typefaces and typography in general. Most articles have an English summary at the end.

ANSVARLIG
Typograf
Torbjørn Eng. Kommentarer til disse sidene tas imot med takk!

TYPOGRAFI I NORGE
Anno 2000–

Portretter av Jan Tschichold, Arthur Nelson og Max Rich. Kirste.

Artikkelserie i tre deler

Den nye typografiens gjennombrudd i Norge

1. verdenskrig var et tidsskille i politikk, samfunnsliv og kultur. Mange ville kaste over bord verdiene og institusjonene til det gamle samfunnet, som hadde ført verden ut i en grusom krig. Samtidig fikk den tekniske utviklingen større fart enn noen gang tidligere. Innen arkitekturen og andre formgivingsfag vokste den radikale stilretningen funksjonalismen fram.

Invitasjonskort til Det grafiske selskap.
Invitasjonskort til et møte i Det grafiske selskap, trolig i 1930. Formen har flere av den nye typografiens kjennetegn: asymmetri, groteske skrifttyper og kun minuskler.

Innenfor typografien fikk denne retningen navnet «den nye typografien» eller «elementær typografi». Den angrep de tilvante oppfatningene innen boktrykkerfaget, og fikk raskt en sterk stilling, også i Norge. Den hevdet fornuft, klarhet og enkelhet i formgivingen. Funksjonen til en trykksak skulle bestemme dens form - pynt og personlig preg skulle skrelles bort.

Det er i dag stor interesse for funksjonalismen, i Norge så vel som i andre land. I Norge har dens innvirkning på særlig arkitekturen blitt grundig behandlet. Men dens innvirkning på de grafiske fagene i Norge hadde ikke blitt belyst før jeg publiserte en artikkelserie i det tidligere medlemsbladet for Norsk grafisk forbund, Norsk grafia. Artiklene er et resultat av en gjennomgåelse av alle relevante fagtidsskrifter, vurderinger av arbeider i den nye stilen, og intervjuer med eldre fagfolk. Jeg gjorde deretter artikkelserien tilgjengelig her, på «Typografi i Norge».

Her kan min artikkelserie «Den nye typografiens gjennombrudd i Norge 1-3» leses:

Billedmaterialet på internett er sterkt utvidet fra det som sto på trykk i Norsk grafia.

Historisk godbit! Jan Tschicholds manifest «Grunnreglene for elementær typografi» er et sentralt dokument. Her i Harald Clausens oversettelse fra 1930.

English summary

This series of three articles, first published in 1998, describes the national and international background for the modernist, functional so-called «new typography» of the interwar years. It studies its main spokespersons in the Norwegian printing trade, the trade press and the first publications which applied the new principles. The «new» (or «elementary») typography rapidly established a strong presence in Norway, and reached its zenith in 1930.

Publisert første gang i 2000.
Sist oppdatert 2008-05-15.

Tilbake til hovedsida

 

Disse tre personene kan eksemplifisere hver sin del av artikkelserien: øverst den tyske formgiveren Jan Tschichold, teoretiker for den nye typografien – i midten Arthur Nelson, den som først hevdet disse nye ideene i Norge, gjennom sitt fagtidsskrift Norsk trykk – nederst den anerkjente Oslo-boktrykkeren Max Rich. Kirste, som tok opp de nye prinsippene i sitt mangesidige virke og i sine lærebøker.
HISTORIE
Jakob Rask Arnesen er gått bort
Wergeland, boktrykkerne og bøkene
Munthes Draumkvæde (1904)
Typografiforfatteren Edv. B. Devold
Skriftskjæreren John H. Budalsplads
Funksjonalisten Arthur Nelson
Den nye typografien i Norge
Den ukjente Fabritius-skriften
Skrifttegneren Gerhard Munthe
Kilder til norsk grafisk historie

SKRIFT
Oslofonten på skilt og fortau
Frisianus: digital norsk gotisk skrift
Skrifter for norsk
En norsk skrifttype-kronologi
Skriftgalleri
Fagterminologi: fonter/skrifter?

TYPOGRAFI
Norsk på trykk
Kritisk lys på Adobes glyph scaling
Justering av typografisk tekst
Ordmellomrom i typografien
Bilnummerskilt med problemer
Sitattegn i typografien
Det glemte forklaringstegnet

EKSTERNE LENKER
Fontblogg
Typebase
Typografi.no
Korrekturavdelingen
Typographer
Typophile
ATypI
Typographica
Creativepro
Letterexchange
Christopher Haanes
Prepressure
Luths FontFredag
NBBS
Typography.com (H&FJ)
Typefoundry blog
-> FLERE