Digital skrifttype basert på Gerhard Munthes Draumkvæde fra 1904

Frisianus – gotisk middelalderskrift

Skrifttypen Frisianus er inspirert av middelalderens rikt dekorerte, gotiske håndskrifter. Den har, siden jeg ferdigstilte den i 1994, solgt jevnt og trutt – om enn i begrenset omfang– og har åpenbart fylt et behov hos grafiske formgivere og deres kunder. Først forelå den som PostScript- og TrueType-skrift for Mac og PC, men fra 2011 er den også tilgjengelig i det avanserte OpenType-formatet.

Av Torbjørn Eng

Den norske kunstneren Gerhard Munthe skapte grunnlaget for Frisianus’ bokstavformer gjennom den håndtegnede teksten til en utgivelse av Draumkvedet i 1904 (Draumkvæde, utgitt av Forening for norsk bogkunst). I de etterfølgende åra fram til 1916 arbeidet det tyske skriftstøperiet Gebr. Klingspor med å utvikle Munthes bokstavformer til en skrifttype for håndsats i bly, men deres Munthe-Schrift ble aldri ferdig. Det norske trykkeriet Fabritius laget sin egen (svært avvikende) versjon av Draumkvæde-skriften, ferdig for Monotype-setting i bly i 1962. – Jeg har dokumentert denne tidligere ukjente historien i en serie artikler, som kan leses her.

Frisianus er min realisering av Munthes skrift, denne gang for moderne digital teknikk. Den er det tredje forsøket på å gjøre den særegne Draumkvæde-skriften anvendelig. Den er tilgjengelig i OpenType-formatet for Mac og PC, under navnet FrisianusOT.

Munthes og Klingspor-støperiets arbeid representerte den gang, i boktrykkerfagets «blytid», et unikt prosjekt: å gjøre kalligrafisk gotisk håndskrift om til typer. Han ville gjenskape i boktrykk de rikt dekorerte håndskrevne manuskriptene. Det betød å lage et stort antall alternative tegn, som skulle gjenspeile den store variasjonen enhver håndskrift har (i motsetning til tradisjonelle trykkskrifter). For å skape et middelalderpreg laget Munthe også en egen serie med særpregete store bokstaver, som han kalte «ornerte». De er utsmykket med blomstrende utløpere, slik initialer (de innledende bokstaver) i middelalderhåndskriftene ofte var. Til sammen betød dette et stort antall tegn. I den tidas satsteknikk var det et stort og vanskelig prosjekt, som blant annet derfor ikke kom i mål.

Jeg ferdigstilte i 1994 min versjon av Munthes skrift. Dilemmaet var å både realisere Munthes tanker og å tilpasse dem til virkelig bruk. Noen av hans tegn måtte forkastes eller justeres. Og fordi hans arbeid ikke ble fullført, måtte mange nye tegn tilføyes. (Mange av disse tegnene var heller ikke aktuelle på hans tid – f.eks. alfakrøllen @!)

B

Tre eksempler på bruk av Frisianus. Se et galleri med andre eksempler her.

Skriften, som jeg kalte «Frisianus» (etter middelalderhåndskriftet Codex Frisianus, boka som var en av Munthes modeller for skriften i Draumkvæde-utgivelsen), har vært i salg fra 1995. For å etterkomme ønsker fra brukere av skriften, ble en ny versjon ferdig i 1996. Blant annet ble den gang et alternativt sett tall inkludert.

Den tekniske utviklingen gikk videre, og i 2011 omarbeidet jeg den til OpenType-fonten FrisianusOT. Mange tegn ble endret sammenlignet med den tidligere Frisianus, noen betydelig, andre i detaljene. Nye tegn er kommet til. Alt i alt har jeg forsøkt å gjøre skriften mer anvendelig og å utvikle dens særpreg. Men det viktigste er at OpenType-formatet gir mulighet for å lage varierte og vakre grafiske uttrykk på en mer praktisk måte enn med den tidligere versjonen.

For å etterligne håndskrift, har Frisianus flere varianter av mange tegn, f.eks. fire ulike «g». I den tidligere versjonen av Frisianus måtte varianttegnene hentes inn enkeltvis fra en annen, tilhørende font, ved å konsultere en visuell oversikt over alle tegnene. Med OpenType-fonten FrisianusOT kan dette gjøres enkelt og elegant: teksten kan formgis i henhold til ferdigdefinerte typografiske stiler. OpenType-funksjonaliteten gjør også at mindre heldige tegnkombinasjoner unngås ved automatisk utskifting av tegn. Les mer om hvordan FrisianusOT fungerer her.

Fantasifull T-merking

Ved enkle klikk i den grafiske applikasjonen, som indikert til høyre, kan man endre det grafiske uttrykket.

Frisianus er blitt møtt med stor interesse av skriftinteresserte, og er i åra fra 1994 blitt anvendt av grafisk bransje, aviser, forlag, reklamebyråer og designere til flere formål. Bl.a. er den blitt brukt i titler og kapittel-overskrifter i bøker, i annonser, til julekort, til akevittetiketter og emballasje for ost. Den er også blitt hogget ut i stein! Den kan åpenbart brukes til å skape et historisk uttrykk. Tidsmessig tilhører den tidlig middelalder. Frisianus oser av tradisjoner og gir mange kanskje et «norsk» inntrykk. Den knytter utvilsomt an til norsk grafisk historie.

FrisianusOT forhandles av Decorativ. Den kan også skaffes ved kontakt med meg, telefon 916 00 473.

Tegnsett i Frisianus

Et utvalg av tegnene i Frisianus. Til sammen har skriften 398 tegn.

ENGLISH SUMMARY
The Frisianus typeface is inspired by the richly decorated, blackletter manuscripts of the Middle Ages. The Norwegian painter Gerhard Munthe created these letterforms in the handwritten text for the publication of the Norwegian medieval poem/folksong Draumkvedet (The Dream Song) in 1904. In the following years the German typefoundry Gebr. Klingspor worked on a metal typeface based on Munthe’s letterforms, but their Munthe-Schrift was never finished. The Norwegian printer W. C. Fabritius & Sønner A/S made their own, rather different, version of Munthe’s letterforms for hot metal Monotype-setting in 1962. Read more about this story here.
Frisianus is my version of Munthe’s letterforms, this time for digital typesetting, in OpenType-format. Read more about FrisianusOT and its capabilities in English here. Frisianus OT can be obtained from Dekorativ.


Først publisert 20.08.2011
Sist revidert 02.10.2023

Frisianus-eksempler

Frisianus inneholder en stort antall tegn – totalt 398, nær det dobbelt av grunnleggende behovet for å kunne sette en tekst i et vesteuropeisk språk, som norsk.