Typografi i Norge

HISTORIE
1800-tallets bytte av arbeidsprøver
Fra lærling til svenn og mester
Skriftstøping i Norge
Watzulik og Skandinavia
Typografiarkivet på KHiO
Fra trykkerselskap til fagforening
Årets vakreste bøker 1933
Skriftelskeren Jakob Rask Arnesen
Wergeland, boktrykkerne & bøkene
Gerhard Munthes Draumkvæde
Fagbokforfatteren Edv. B. Devold
Skriftskjæreren J. H. Budalsplads
Funksjonalisten Arthur Nelson
Den nye typografien i Norge
Den ukjente Fabritius-skriften
Skrifttegneren Gerhard Munthe
Kilder til norsk grafisk historie
Det grafiske selskap på 1930-tallet

SKRIFT
Skriftens utvikling 1872–1997
Monokrom: norsk skriftprodusent
Oslofonten på skilt og fortau
Frisianus: norsk digital skrifttype
Skrifter for norsk
En norsk skrifttype-kronologi
Skriftgalleri
Fagterminologi: fonter/skrifter?

TYPOGRAFI
Initialer i typografien
Norsk på trykk
Kritisk lys på Adobes glyph scaling
Justering av typografisk tekst
Ordmellomrom i typografien
Utfyllingsbokstaver i justeringen
Bilnummerskilt med problemer
Sitattegn i typografien
Det glemte forklaringstegnet

YMSE
Anmeldelser
Sett og notert

EKSTERNE LENKER
Paul Shaw letterdesign
Medielærling (historisk)
Handbokbinding
Stockholms typografiska gille
Typotheque
Practical typography
Shinntype: Writing
Bøthuns bokverksted
Phinney on Fonts
Typografie.info
Lenker grafisk historie
typografi&skrift
->FLERE

Om redaktøren

Yrke: Annonsetypograf i Dagbladet gjennom 35 år. Også utdannet bibliotekar. I dag pensjonert med et fortsatt con amore-forhold til typografien.
Faglige interesser: Historiske, estetiske, praktiske og funksjonelle sider ved boktrykkerkunsten, typografi og skrift/fonter. Jeg har en særlig interesse for norsk boktrykkhistorie/grafisk historie.
De siste åra har jeg engasjert meg i arbeidet med å bevare, videreføre og utvikle den gamle boktrykkteknikken i Norge.
Jeg har i tillegg til min yrkespraksis produsert skrifttyper, tre bøker, hefter og annet trykt materiale – samt dette nettstedet.
Kontakt meg gjerne om disse temaene og om mine internettsider: torbjorn@typografi.org

About the editor

Profession: Typographer in the advertising department of the Norwegian national newspaper Dagbladet through 35 years. Also qualified as a librarian. Today retired with a ongoing con amore-relationship to typography.
Professional interests: Historical, esthetic, practical and functional aspects of the art of printing, typography and letterforms/fonts. I have a special interest in Norwegian printing history/history of the graphical arts.
In recent years I have been engaged in the work to preserve, continue and develop the old letterpress printing technology in Norway.
In addition to my job engagement, I have produced typefaces, three books, booklets and other printed material – as well as this website.
Please contact me regarding these topics and my web pages: torbjorn@typografi.org

Tre større produksjoner jeg har bidratt til: Fra bly til bytes, for Oslo grafiske fagforening 1997. Guttenberg 1872–1873, for Oslo grafiske fagforening 2012. En typografisk inspirasjon, for Bokstav & Bilde 2015.


Publisert første gang 12-4-2008
Sist oppdatert 09-06-2017

TYPOGRAFI I NORGE har siden år 2000 kastet lys over norsk grafisk historie, samt tilbudt materiale av interesse for dyrkere av skrift og typografi. Det legges sporadisk ut nytt stoff.

THESE PAGES have since year 2000 been dedicated to exploring Norwegian printing history, as well as typefaces and typography in general. Most articles have an English summary at the end.

ANSVARLIG for disse sidene er typograf og bibliotekar Torbjørn Eng. Kommentarer mottas med takk!