TYPOGRAFI  I NORGE
ønsker å kaste lys over norsk grafisk historie. I tillegg vil det legges ut materiale av interesse for dyrkere av skrift og typografi.

IN ENGLISH
These pages are dedicated to exploring Norwegian printing history, as well as typefaces and typography in general. Most articles have an English summary at the end.

ANSVARLIG
Typograf
Torbjørn Eng. Kommentarer til disse sidene tas imot med takk!

TYPOGRAFI I NORGE
Anno 2000–

Kalligrafen Christopher Haanes med ny bok

ABC for skriftinteresserte

Christopher Haanes er en av de mest profilerte formidlerne av skriftkunnskap i Norge. Sommeren 2012 utga han den lekre lille boka «ABC for voksne».

Av Torbjørn Eng

Boka består av korte artikler om hver enkelt av vårt alfabets bokstaver. Her formidles historisk informasjon, personlige oppfatninger, det være seg antipatier eller sympatier for enkelte skrifttyper, anekdoter, påpekninger av særegenheter ved bokstavenes former, samt annet snadder for skriftinteresserte.

Haanes er en svært dyktig kalligraf, som ikke bare har skapt seg et navn i Norge, men også gjort seg bemerket internasjonalt med sin  bredpenn. Artiklene i boka står i oppslag med hans vakre, håndskrevne bokstaver, trykt i svart og rødt.

Kalligrafi basert på den karolingiske minuskel er det viktigste grunnlaget for våre bokstavformer, og kalligrafi har alltid vært en inspirasjonskilde for formgiverne av typografiske skrifter. Det var derfor naturlig for kalligrafen Christopher Haanes å lage en skrifttype selv (Litterat, for Cappelen Damm 2008).

På bokas omslag omtales Haanes også som typograf. Selv uten fagbrev i typografi er han utvilsomt kvalifisert i typografien. Det er interessant å merke seg at nå når fagbrevene i grafisk bransje lyder på mediegrafiker, er hedersbetegnelsen typograf tilsynelatende ledig.

«I den grad det er mulig å ha en favorittbokstav så er min en romersk majuskel R», skriver Christopher Haanes i boka.

Boka inneholder masse informasjon og kan gi inspirasjon til å ytterligere fordype seg i skrifthistorien, bokstavenes former og skrifttypenes detaljer. Haanes skriver f.eks. at Times New Roman (brødskriften i Typografiske meddelelser) ikke er en spesielt god antikvaskrift: den «mangler sjarm, vitalitet og spenst». – Ja, Times er nok ikke et spennende valg i dag. Men hva er en god skrift? Times har svært god lesbarhet, og vil etter min mening for alltid være en del av skriftrepertoaret på nivå med f.eks. Garamond og Bodoni.

«ABC for voksne» er satt med Adobe Garamond på 40 sider. Boka har softcover og er trådheftet. Den er trykt i digitaltrykk av Zoom Grafisk AS. Om det er trykkmetoden som er årsaken til at detaljer i skriftbildet er noe svekket vil jeg ikke uten videre påstå, men jeg vet at forfatteren selv hadde foretrukket offsettrykk.

Boka koster kr 150,- fra nettbokhandelen Audiatur (audiatur.no).

ENGLISH SUMMARY
The Norwegian calligrapher, teacher of letterforms and book designer Christopher Haanes published the book «ABC for voksne» (ABC for grown-ups) in 2012. It contains illustrated articles of each of the alphabets letters.

Publisert første gang 2013-01-07.
Sist oppdatert 2013-01-07.

Til samlesida om anmeldelser

Til hovedsida

 

Denne anmeldelsen sto på trykk i Typografiske meddelelser (organ for Oslo grafiske fagforening) nr. 4 2012.
HISTORIE
Årets vakreste bøker
Jakob Rask Arnesen er gått bort
Wergeland, boktrykkerne og bøkene
Munthes Draumkvæde (1904)
Typografiforfatteren Edv. B. Devold
Skriftskjæreren John H. Budalsplads
Funksjonalisten Arthur Nelson
Den nye typografien i Norge
Den ukjente Fabritius-skriften
Skrifttegneren Gerhard Munthe
Kilder til norsk grafisk historie

SKRIFT
Monokrom: norsk fontprodusent
Oslofonten på skilt og fortau
Frisianus: digital norsk gotisk skrift
Skrifter for norsk
En norsk skrifttype-kronologi
Skriftgalleri
Fagterminologi: fonter/skrifter?

TYPOGRAFI
Norsk på trykk
Kritisk lys på Adobes glyph scaling
Justering av typografisk tekst
Ordmellomrom i typografien
Bilnummerskilt med problemer
Sitattegn i typografien
Det glemte forklaringstegnet

YMSE
Anmeldelser

EKSTERNE LENKER
Spetakkel
Fontblogg
Typebase
Typografi.no
Korrekturavdelingen
Typographer
Typophile
ATypI
Typographica
Creativepro
Letterexchange
Christopher Haanes
Prepressure
Luths FontFredag
NBBS
Typography.com (H&FJ)
Typefoundry blog
-> FLERE