Toggle Menu

Det er sett og notert...

Aura antikva

Skriftdesigneren Frode Konstantin Helland gikk til den finske boktrykkhistorien da han skulle gjøre sin masteroppgave i design ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Av Torbjørn Eng

Masteroppgaven er en gjenskaping og en nytolkning av en antikvaskrift vist i skriftprøven til boktrykkeriet Frenckells i finske Åbo (Turku), datert 1792.

Skriften foreligger som ved datastyring freste høytrykkstyper i endeveden av pæretre, og er gjort tilgjengelig for bruk ved Letterpress House i samme by. Arbeidet er gjort i samarbeid med trykkeriets Sakari Männistö.

Typer og trykk av Aura antikva.

Masteroppgaven og skriften, med navnet Aura Antikva, trekker linjene tilbake til det første finske boktrykkeriet – Academiæ Aboensis fra 1642. Trykkeriet gikk tapt i den store bybrannen i 1827, men dets produksjon er rekonstruert ved tilbakeføringer fra utenlandske samlinger.

Frode Hellands Aura antikva.

Aura antikva er gravert for bruk i store titler, og foreligger i 24, 15 og 12 cicero størrelse. Det vil si at den største er på hele 288 punkter.

Skriften kan karakteriseres som en barokk-antikva. Den er kraftig, forholdsvis smal og grov i tegningen. Flere av bokstavene har uvanlige, pussige detaljer. Som versal T, der seriffene på tverrstreken har blad-form. Som versal C, som har strekformet seriff øverst, og kuleavslutning nederst (i én av variantene som Helland har utviklet). I tillegg har nok Helland lekt seg litt med enkelte andre bokstaver (som minuskel d).

Frode Helland har åpenbart først digitalisert skriften for så å kunne frese den med datastyrt teknologi. Han har designet mange digitale skrifter tidligere gjennom sitt Monokrom Skriftforlag.

Hellands masteroppgave ble stilt ut i KHiO i juni 2023.

ENGLISH SUMMARY
The Norwegian font designer Frode Helland designed and produced as wood types Aura antikva for his master degree in graphic design, at the Oslo National Academy of the Arts (KHiO) in 2023.

Først publisert 05.06.2023
Sist revidert 09.08.2023

FOR ANDRE NOTISER,
se denne oversikten.