Det er sett og notert...

Skriftdesigner intervjuet i Numer

Desember 2017

Skriftdesigneren Sun Helen Isdahl Kalvenes er intervjuet i bladet Numer, organ for Tegnerforbundet, nr. 4 2017. Intervjuet gjengir interessante synspunkter på skrift og skriftdesign.

Hun har en masterutdanning fra Type and Media ved Det kongelige akademi for bildende kunst i Haag (KABK) og har siden arbeidet i Tyskland og i Norge, men er nå bosatt i USA. Hun er tidligere premiert ved Visuelt-utstillingen 2014.

Skrifttypen Ricochet

Hun ble tiltrukket av skriftdesign fordi «jeg kunne uttrykke meg visuelt uten at budskapet måtte være mitt», sier hun. Og: «Noe av det interessante med skriftdesign er spennet mellom historie og fornyelse, mellom tradisjon og teknologi.» Skriftdesign er nemlig teknisk orientert og har et praktisk formål – lesingen.

nettsiden hennes blir vi presentert for hennes skrifttype Ricochet - trolig et elevarbeid (se bildet). I intervjuet kan vi se at hun også har arbeidet med en digital versjon av Rudolf Kochs kraftige, gotiske skrift Wallau fra 1920-tallet. Hun har dessuten hatt oppgaver for danske og amerikanske kunder.

I intervjuet forteller hun om sin arbeidsform ved design av skrift. Hun tegner manuelt på papir før arbeidet starter på skjermen.

Fagfeltet skrift og typografi er i dag tungt påvirket av engelsk terminologi. I intervjuet står det at skriftdesignere jobber med spasering av skrift. Hva kan dette være? Spacing er å bestemme hvor mye luft hver bokstav i en font skal ha på sidene – de såkalte sidebearings (igjen en engelsk term). Den danske skriftdesigneren og fagforfatteren Trine Rask kaller dette arbeidsfeltet metrics. Har man ikke et bedre norsk ord enn spasering, foretrekker jeg de engelske termene.

Marcus Thrane 200 år

Oktober 2017

I 2017 er det 200 år siden samfunnsreformatoren Marcus Thrane ble født. Han ledet den første organiseringen av arbeidsfolk og husmenn i Norge, Arbeiderforeningene, som krevde stemmerett og sosiale reformer. Organisasjonen vokste seg stor og sterk, inntil ledelsen i 1851 ble arrestert og deretter dømt til lange fengselsstraffer.

Arbeiderforeningernes Blad utkom ukentlig som en fire siders avis, trykt på det meste i ca. 5000 eksemplarer. (I noen framstillinger er tallet feilaktig oppgitt til 20.000.) Avisa var, for sin tid, uvanlig hyppig illustrert med politiske tegninger (se under). Disse ble utført som xylografier av Haakon Adelsten Lunde, ofte basert på tegninger av Thrane selv. Noen var trolig tegnet av Henrik Ibsen, som også var lærer for Arbeiderforeningene.

Avisa ble fra starten i mai 1849 trykt hos Ole Steen i Drammen, byen der den første arbeiderforeningen ble dannet. På nyåret 1850 ble den flyttet til brorens, F. Steens, trykkeri i Christiania. Da myndighetene gikk til arrestasjoner og ransakelser 7. juli 1851 var det muligens boktrykker Fredrik Trondsen Steen den som snarrådig feide artikkelstoff og bilder på gulvet, trolig slik at Ibsen gikk fri for pågripelse – forteller historien.

Xylografi fra Arbeiderforeningernes Blad

En satirisk xylografert illustrasjon fra Arbeiderforeningernes Blad 28. september 1850. Bladet harselerer humoristisk over offiser og fabrikkeier Glad ved Akershus festning, som truet festningens oppsynsmenn til å melde seg ut av arbeiderforeningene, mens deres leder Thorbjørnsen ble oppsagt. Den lett gjenkjennelige nygotiske bygningen står fortsatt gulmalt på festningsplassen.

Etter kriminaliseringen av bevegelsens ledere i 1851 ble det muligens vanskeligere å finne trykkeri for den samfunnskritiske avisa. Den var innom flere trykkerier, og i et par måneder hadde Arbeiderforeningene også sitt eget trykkeri. Siste utgave av avisa er datert 20. desember 1856.

Det er i oktober 2017 mange arrangementer i anledning Thranes 200-års jubileum. På Arbeiderbevegelsens arkivs sider kan man lese om Thrane og thranittene. Arbeiderforeningernes Blad kan leses digitalt på Nasjonalbibliotekets nettsider. Skrifttypen er fraktur (gotisk).

In English The strong and radical workers’ organization in Norway around 1850, Arbeiderforeningerne, or as it was called: the Thrane movement, published a weekly newspaper between 1849 and 1856, called Arbeiderforeningernes Blad. This was a remarkable achievement which helped build support for the movement’s petition to the King, asking for political and economical reform.

 

ELDRE ARTIKLER
Se de eldste artiklene under overskriften «Sett og notert» her.