Toggle Menu

Det er sett og notert...

Hva var Avisgrotesk?

Pressemuseet Fjeld-Ljom på Røros har fire settekasser merket «Avisgrotesk», i 24, 28, 36 og 48 punkt størrelse. Et både for meg og mine skriftinteresserte kollegaer et ukjent navn!

Av Torbjørn Eng

Skriften er smal, og i en vekt et sted mellom normal og fet.

Merking av settekasse med Avisgrotesk

Etter å ha søkt etter mer informasjon, viser det seg at dette er Monotype-skriften Grotesque Condensed 318, som har fått et norsk navn.

Grotesque 318

Det grafiske leverandørfirmaet Gulowsen opprettet i 1934 et skriftstøperi i Oslo. Det baserte seg på utlån og kjøp av matriser fra The Monotype Corporation i England.

Gulowsens skriftkatalog viser at de solgte Grotesque Condensed 318 i størrelsene 10, 12, 14, 20, 24, 28, 36 og 48 punkt, under navnet Avisgrotesk (Smal avisgrotesk).

Avisgrotesk fra Gulowsen

Skriften er godt egnet til overskrifter, og hadde muligens et brukbart marked på den tida. De i dag kjente alternativene Helvetica og Univers ble lansert først etter 2. verdenskrig.

Avisgrotesk har bl.a. følgende kjennetegn: svært kort buet avslutning av t ved grunnlinja – lav tverrstrek i A – svært lukket form på C – J med kort avslutning til venstre ved grunnlinja.

I 1950 ble Gulowsens skriftstøperi skilt fra moderfirmaet, og drev under navnet Det Norske Skriftstøperi til 1970-tallet.

Les mer om norsk skriftstøping her.

ENGLISH SUMMARY
In Norway, Monotype’s typeface Grotesque Condensed 318 was marketed as ‘Avisgrotesk’ (Newspaper Sans) by the Gulowsen typefoundry, which produced type based on Monotype matrices from 1934.

Først publisert 15.04.2023
Sist revidert 09.08.2023

FOR ANDRE NOTISER,
se denne oversikten.