Toggle Menu

Det er sett og notert...

Arbeidskrevende bildesats

Boktrykkerkunsten var fra starten neste utelukkende tekstbasert. Det banebrytende med oppfinnelsen var løse bokstavtyper som kunne settes sammen til tekster, igjen og igjen.

Av Torbjørn Eng

Illustrasjoner i trykkene var lenge sjeldne og fåtallige. De måtte skjæres for hånd i tre (tresnitt), inntil fotokjemiske prosesser ble oppfunnet på slutten av 1800-tallet (klisjeer).

Dette fristet typografene til å innimellom lage illustrasjoner selv, satt sammen av typografisk materiell. Med streker, bokstavtyper og røskener (små motiver støpt som typer) kunne de prøve ut sin kreativitet.

Dette kunne også være hensiktsmessig: Å skjære bilder i tre, eller å framstille kjemigrafiske klisjeer fra tegnede originaler og fotografier, innebar kostnader og tok sin tid. På den annen side: Å sette illustrasjoner har nok vært tidkrevende, og var kanskje ofte en overskuddsfenomen når det var lite å gjøre og man hadde lyst på en utfordring.

En typografisk illustrasjon i sats.

I Pressemuseet Fjeld-Ljom på Røros har jeg funnet et eksempel på slik bildesats (over), og har tatt et avtrykk av det (under): En feststemt, sprudlende drink.

Et trykk av et bildesats-arbeid.

Illustrasjonen består av over 100 små elementer, der de aller fleste er ikke-trykkende utslutningsmateriell. Disse var nødvendige for å fylle ut formen til en sluttet enhet, som kunne settes inn i trykkformen, trolig for en festinvitasjon eller lignende. Man skjønner at det var et krevende arbeid å sette opp denne illustrasjonen. På bildet øverst er den holdt sammen med en såkalt kolumnesnor, som sikrer at den holdes fast under håndtering og oppbevaring.

På 1930-tallet, under funksjonalismen i typografien, var det populært med bildesats. Det var trolig en tro på at dette rasjonaliserte formframstillingen, slik som i byggeindustrien, ved å bruke standardiserte elementer. Resultatene ble ofte noe tvungne, mens eksemplet vist her er vellykket.

ENGLISH SUMMARY
Now and then compositors have found it to be a good idea to compose illustrations out of typographic material, like rules, letters and ornaments. The object above, shown both in metal and in print, was found in the printing museum of Fjeld-Ljom in Røros, Norway.

Først publisert 02.08.2022
Sist revidert 07.02.2023

FOR ANDRE NOTISER,
se denne oversikten.