Det er sett og notert...

Bokhistorie. Bibliotekhistorie.

Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap (NBBS) er en forening for alle med interesse for bok- og bibliotekhistorie.

Av Torbjørn Eng

I etterkant av selskapets 20-årsjubileum i 2018, og passende nok under Bokåret 2019, har NBBS utgitt boka Bokhistorie. Bibliotekhistorie. Den inneholder til sammen elleve bidrag til norsk bok- og bibliotekhistorie.

Bindet på boka Bokhistorie. Bibliotekhistorie.

Da jeg både har skrevet en av artiklene og formgitt og produsert boka, vil jeg her bare kort nevne noen av bokas artikler:

Prentet udi Christiania – nye perspektiver på det første boktrykkeriet i Christiania (Ernst Bjerke); Dekorert papir – en fargesprakende, men underkjent kilde til bokhistorisk kunnskap (Nina Hesselberg-Wang); Samarbeid eller konkurranse? Bokutgivelser i Christiania 1718–1745 (Anne Eidsfeldt); Rokokkoen i norsk typografi – dekorasjoner med franske forbilder (Torbjørn Eng).

En rokokko-arrangement av røskener.

Illustrasjonen over er hentet fra sistnevnte artikkel, og er et røskenarrangement fra Bergen Byes Klagebrev, trykt av Dedechen i Bergen 1771.

Boka er til salgs for kr 100,- i Nasjonalbibliotekets resepsjon, og kan også skaffes via kontakt med undertegnede.

NBBS ønsker nye medlemmer velkommen. Sjekk ut nbbs.no og søk opp selskapet på Facebook.

ENGLISH SUMMARY
NBBS – The Norwegian Society for Book and Library History – published in 2019 a 20 years-on anniversary book, with eleven contributions to Norwegian book and library history.

Først publisert 20.11.2019
Sist revidert 10.04.2020

FOR ANDRE NOTISER,
se denne oversikten.