Toggle Menu

Det er sett og notert...

Strindberg og bokkunsten

Den svenske forfatteren August Strindberg stilte strenge typografiske krav til utførelsen av sine bøker.

Av Torbjørn Eng

Nina Ulmaja og Alexandra Borg utga i 2019 Strindbergs lilla röda: boken om boken och typerna (Atlantis, 445 sider). Boka forteller den typografiske historien om Strindbergs verdensberømte Röda rummet (1879), kalt Sveriges første moderne roman.

Strindberg var svært typografisk bevisst og eksperimentell, og kunne nok drive sine trykkerier og forlag til fortvilelse. I én forlagskontrakt ble han nektet å blande seg inn i produksjonen.

Omslaget til Röda rummet, portrett av August Strindberg.

Hovedpersonen i Röda rummet er Arvid Falk, en skribent, noe som setter tidas grafiske kultur – forlagsvesenet, pressen, reklamevesenet – i sentrum også for romanens innhold.

I sine mer enn 150 opplag siden 1879 har Röda rummet blitt utformet i tråd med vekslende stiloppfatninger og tekniske forutsetninger. Ulmaja og Borgs bok dokumenterer og analyserer denne spennende grafiske utviklingen.

Etter å ha utgitt min bok Da typografien ville være kunst, om 1880/90-tallets typografi, har jeg noen innvendinger til deres analyse av denne periodens grafiske uttrykk. Men det er mye å glede seg over i deres rikt illustrerte bok.

En minst like stor del av Strindbergs lilla röda er å bruke eksemplet Röda rummet til å formidle grafisk fagkunnskap. Nina Ulmaja er en anerkjent bokdesigner, og øser ut lærdom om typografiske detaljer, om skrift, papir, bokomslag og bind.

Kan også vi i Norge bruke en bokklassiker til å illustrere den grafiske utviklingen? Kamilla Aslaksen har gjort dette i sin ferske doktorgradsavhandling om Camilla Colletts Amtmandens døtre (1854). Litt beslektet, har jeg selv sett på Henrik Ibsens forhold til valget av skrift i sine utgivelser.

ENGLISH SUMMARY
The Swedish writer August Strindberg was very engaged in the graphical appearance of his books. His novel Röda rummet is centred around the writer Arvid Falk, so writing, printing and publishing is covered through the story. Nina Ulmaja and Alexandra Borg has written a book telling the 140-year long typographical story of Röda rummet, and is also a textbook on typography itself.

Først publisert 18.05.2021
Sist revidert 18.05.2021

FOR ANDRE NOTISER,
se denne oversikten.