Toggle Menu

Det er sett og notert...

Typografiske begreper illustrert

Hva er grotesk, kegel, ligatur, kniping, satsspeil, gefirt, skytning, horunge og elver?

Av Torbjørn Eng

Disse typografiske begrepene har lange tradisjoner fra den eldre boktrykkteknikken, men brukes også i dagens digitale grafiske formgiving. Noen ganger med samme betydning, noen ganger med et litt annet innhold.

Men alltid med ganske andre praktiske konsekvenser for typografen og designeren. For i dag løser superintelligente dataprogrammer og hyperraske PCer enkelt de problemene som man i tida med «løse typer» slet med.

Martin Lundells illustrering av det typografiske begrepet gefirt.

I dag har den gamle boktrykkteknikken ny interesse for en ny generasjon. Dette vises i utstillingsprosjektet «Typografiske begreper illustrert», der førsteamanuensis Ane Thon Knutsen ved Kunsthøgskolen i Oslo har invitert 19 designere til å illustrere og problematisere typografiske begreper – i gammel teknikk. Hun har stilt sitt eget boktrykkverksted til disposisjon, og resultatet er 19 interessevekkende og morsomme løsninger. (Jeg er selv deltaker.)

Eksemplet vist her er laget av Martin Lundell, som har tatt for seg begrepet «gefirt», som er et utslutningsstykke med bredde lik kegelens høyde. I Sverige kalles det også en «fyrkant», noe som gir god mening. Begrepet er anvendelig i digital typografi.

Men på utstillingen er gefirt ikke helt korrekt definert. Gefirten kan ikke forklares med skrifthøyden, som det blir gjort i dette bidraget – skrifthøyden er pr. definisjon typenes faste høyde fra foten til hodet, der skriftbildet står i relieff. Denne høyden er (eller mer presist var i blytida) den samme for alle støpte typer og ornamenter – nemlig 62,66 typografiske punkter. Dette var (og er) et viktig omforent faktum, for å sikre at alle elementer kunne monteres i trykkformen og deretter settes i trykkpressen, og ha samme høyde mot papiret og trykksylinderen.

Skrifthøyden er derfor ikke et begrep som er relevant i den todimensjonale digitale typografien.

Utstillingen vises i Galleri Grafill i Møllergata 39 i Oslo fra 17. februar til 20. mars 2022. Det er laget en flott nettside som viser hele utstillingen.

ENGLISH SUMMARY
In the winter of 2022, Galleri Grafill in Oslo, run by the organization of the Norwegian Graphic Designers, exhibited Ane Thon Knutsens project ‘Typografiske begreper illustrert’ (Typographic concepts in illustration). 19 designers participated by using the former letterpress technology (movable type) to show and comment on the differences between the historic technology and today’s digital technology. Alle the contributions are shown on the website typografiskebegreper.no

Først publisert 19.02.2022
Sist revidert 09.05.2022

FOR ANDRE NOTISER,
se denne oversikten.