Det er sett og notert...

Uproporsjonal skalering

Tegneserien Lunch, tegnet av Børge Lund, tar et kontorbasert arbeidsliv på kornet.

Av Torbjørn Eng

Den uoppholdelige møtevirksomheten og de floskelpregede pep-talks fra ledelsen er sterkt karikert, men til å kjenne igjen. Handlingen sentrerer rundt kverulanten Kjell, mens den grafiske designeren Nico er en annen viktig del av personalgalleriet.

Kjell reagerer på typografien til Kjell.

Nico forsvarer sin Mac og alt fra Apple, mot PCer og Android hos sine kollegaer og i datasupporten. Med sine firkantede briller og i svarte klær er bildet av en designer komplett. Han vokter firmaets designmanual, som krever en streng, enkel form. Slik har han trekk som også en typograf kan kjenne seg igjen i: sansen for orden og konsekvens.

Nico er godt bevandret i typografiens detaljer, som man kan se av denne serien i Aftenposten 22. august 2021.

Kerning er utjevning av enten for store eller for små mellomrom i enkelte bokstavkombinasjoner (som i «Ta» – for mye luft, og «rn» – kan bli for trangt, slik at den oppfattes som en «m»). Blanding av fonter med ulik karakter, f.eks. med og uten seriffer (tverravslutninger på bokstavenes streker), er et evig diskusjonstema blant kollegaer.

Jeg legger spesielt merke til at Nico reagerte på uproporsjonal skalering av skrift. Det vil si å endre bokstavenes bredde men ikke høyde, slik at tegnenes form endres til noe forskjellig fra det som var ment av skriftdesigneren.

Jeg kan følge Nico et stykke på vei her, med følgende presisering: i tittellinjer, og i hele tekster, er dette etter min mening forsvarlig, når det gjøres konsekvent og med omtanke. Min kritikk gjelder bruk av denne effekten på enkelttlinjer i en tekst, noe som kan skape et ujevnt satsbilde. Denne teknologien heter «glyph scaling» og er et alternativ, blant annet i Adobe InDesign, i tekstjusteringen. Målet med dette er å oppnå jevnere ordmellomrom, men det kan føre til noe som er verre: ujevnheter i skriftbildet.

Dette er en praksis jeg i 2007 reiste kritikk av, her på dette nettstedet. Jeg skrev også en grundig kritikk av at forsvarerne av denne teknikken begrunnet den med referanser til Johan Gutenberg og skriftdesigneren Hermann Zapf.

ENGLISH SUMMARY
The Norwegian comic strip Lunch by Børge Lund opens the door to an unproductive office workplace, manned by incompetent managers and a workforce made up of quarrelsome Kjell, the dedicated designer and hardcore Apple-fan Nico, and work-evading Bodil, among others. In this particular story, Nico turns away a birthday greeting card because of its typographic errors, among them the use of unproportional glyph scaling.

Først publisert 29.08.2021
Sist revidert 05.12.2021

FOR ANDRE NOTISER,
se denne oversikten.