Det er sett og notert...

Skandinavias nye typografi

Galleri Grafill i Oslo viste i mai 2022 et eksepsjonelt rikt utvalg av funksjonalistisk typografi i Skandinavia.

Av Torbjørn Eng

Her kunne man studere til sammen 100 trykksaker, fra de første, usikre foregangsarbeidene, som Pressen i Danmark fra 1923, til de mer fullendte og avklarte, som Svensk Grafisk Årsbok fra 1935, eller danske Bogvennen 1934, vist under. Norske arbeider er også godt representert.

Trond Klevgaard utga i 2021 boka The New Typography: Modernist Design and Print Culture, basert på hans doktorgradsarbeide i designhistorie fra 2018. Denne utstillingen er basert på dette viktige forskningsarbeidet, og de viste arbeidene tilhører ham selv.

Omslaget til Bogvennen januar 1934.

Den nye typografien er ikke «ny» lenger. Da den kom på banen i mellomkrigstida og utfordret den «gamle» typografien, var den en revolusjon både i formspråk og i forståelsen av typografiens kommunikasjonsoppgaver. Den var, kort sagt, funksjonalisme i typografien.

Til utstillingen er det utgitt en løsbladet avis, trykt i stort format og falset to ganger, som viser alle utstillingens 100 objekter med de tilhørende bibliografiske opplysningene. En del sitater fra den nye typografiens teoretikere er også med. Her er de norske pionerene Harald Clausen og Max Rich. Kirste representert, som vist under.

Et oppslag fra utstillingens trykte avis.

Utstillingen ble vist i Galleri Grafill i Møllergata 39 i Oslo fra 28. april til 29. mai 2022.

ENGLISH SUMMARY
In May 2022 the exhibition gallery of the Norwegian organization for graphic designers, Grafill, presented the exhibition Den nye typografien i Skandinavia (The new typography in Scandinavia). On show were 100 examples from the three Scandinavia countries, a unique collection demonstrating the impact of modernist typography in Scandinavia in the inter-war years.

Først publisert 10.05.2022
Sist revidert 02.08.2022

FOR ANDRE NOTISER,
se denne oversikten.