Det er sett og notert...

Den første norske skriftprøven

Gjennom 1800-tallet ble repertoaret av skrift og dekor i norske trykk betydelig utvidet, med nye uttrykksfulle skrifter og ornamenter.

Av Torbjørn Eng

Den første norske skriftprøven, fra Chr. Tønsbergs boktrykkeri i Christiania, utgitt 1849, er et eksempel på det rikere typografiske materiellet som flere norske boktrykkerier etter hvert disponerte.

Dette bredere utvalget av skrift og dekor gjorde det praktisk og nødvendig å utgi en slik skriftprøve – både for kundene og for trykkeriets arbeidere.

Omslaget til Chr. Tønsbergs skriftprøve 1849.

I en artikkel i Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap (NBBS) sin antologi Bokhistorie. Bibliotekhistorie. 2023 har jeg analysert denne skriftprøven, og satt den i sammenheng med Chr. Tønsbergs boktrykkeris historie.

Bindet til Bokhistorie. Bibliotekhistorie. 2023

Artikkelen vil være av interesse for alle med interesse for skrift, skrifthistorie og norsk boktrykkhistorie.

NBBS-antologien inneholder 12 andre interessante artikler på sine til sammen 163 sider. Den koster bare kr 200 (postsendt kr 325) og kan bestilles ved å kontakte meg.

ENGLISH SUMMARY
The first type specimen from a Norwegian printer was published in 1849 by Chr. Tønsberg of Christiania (today’s Oslo). In Bokhistorie. Bibliotekhistorie. 2023 I have written an article which analyses its selection of typefaces.

Først publisert 09.08.2023
Sist revidert 23.09.2023

FOR ANDRE NOTISER,
se denne oversikten.