SISTE PÅ TYPOGRAFI I NORGE
Etterlyser småtrykk (aksidenser) fra 1850–1900
Konkurranse fra litografien, nytt typografisk materiell og nye teknikker skapte i de to siste tiåra av 1800-tallet en ny, oppsiktsvekkende typografisk stil. Var dette en «smakløshetens tid»? Jeg søker hjelp til å finne trykksaker fra perioden. ->Mer (07.06.2018)

Det Steenske Bogtrykkeri i 1879

Til feiringen av sitt 50-års jubileum i 1879 utga Det Steenske Bogtrykkeri i Christiania et xylografisk trykk med ni bilder fra firmaets avdelinger. Først nylig er ettertida blitt kjent med denne sjeldne og svært interessante dokumentasjonen av forholdene i Norges største boktrykkeri. ->Mer (03.02.2018)

Typograf Olav Bergenn: fag og fagorganisasjon

Olav Bergenns liv (1853—1896) spente fra sju år som vandrende svenn i Tyskland, leder av Den typografiske forenings dramatiske streik i 1889, utgiver av et fagteknisk blad for de grafiske fag, til forfatter av skuespillet «Den nye tid». Her er to nekrologer som belyser hans altfor korte liv. ->Mer (16.01.2018)

Lærebøker om typografi og trykk på nettet

Det er mange flotte, moderne bøker om typografi, skrift og grafisk design til salgs i bokhandelen. Men prinsippene for vakker og funksjonell typografi har ikke alltid vært som i dag. For den dedikerte typograf og designer kan det være lærerikt å studere hvordan man gjorde tingene før. Mange eldre lærebøker er fritt tilgjengelige på nettet. ->Mer (15.10.2017)

Skrifthistorien med sentrum i Roma

Øyvin Rannems Bokstavene i historien knytter bokstavformenes utvikling til den generelle historien, med en tydelig geografisk forankring i Roma. Forfatteren tar oss gjennom keisertida, den tidlige kristne perioden, barokken – fram til den fascistiske perioden. Og boka er et flott grafisk produkt. ->Mer (22.08.2017)

Sist revidert 03.07.2018

SETT OG NOTERT

EVENTYRLIG DESIGN
Nasjonalmuseet viser i sommer en stor utstilling med denne tittelen, viet kunstneren Gerhard Munthe (1849–1929).

Munthe var både landskapsmaler – dette var «sommerjobben» hans – og en nyskapende formgiver av tapeter, serviser, interiører, møbler, tepper, samt av grafiske produkter, som bokillustrasjoner, bokbind og skrift. Dette var hans arbeid i den mørke årstida. Han var Norges første «designer» og bidro med modeller for en gryende norsk kunstindustri.

Utstillingen vier naturlig nok hans grafiske kunst oppmerksomhet, og viser bl.a. originalillustrasjoner til Snorre-utgivelsen (1899) og Draumkvæde (1904). Hans skriftprosjekt i etterkant av denne siste utgivelsen er grundig dokumentert på Typografi i Norge. Plakater, bokbind og ex libris er også utstilt.

Jan Kokkins bok om Gerhard Munthe

Jan Kokkins bok Gerhard Munthe – en norsk designpioner, utgitt i anledning utstillingen, behandler også Munthes innsats på bokkunstens område grundig.

Boka utgis også på engelsk, så man kan forvente fortjent økt internasjonal interesse for Munthe framover. Gerhard Munthes illustrerende flateteknikk, bl.a. i de såkalte eventyrakvarellene med nasjonale og historiske motiver, var forut for sin tid.

Utstillingen på Nasjonalgalleriet varer fram til 2. september.


The history of the Munthe typeface, based on my research in the early 1990s, is from 2018 also available in English.

(14.6.2018)

Tidligere notiser fra «Sett og notert» her.

5